Category: Uncategorized

 • Cara Login APDM 2023: Panduan Lengkap Untuk Guru Dan Ibu Bapa

  Cara Login APDM 2023: Panduan Lengkap Untuk Guru Dan Ibu Bapa

  APDM ialah singkatan untuk Aplikasi Pangkalan Data Murid dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Aplikasi ini merupakan satu sistem atas talian yang membantu guru-guru dalam pengurusan kelas dan menyimpan maklumat berkenaan murid. Antara maklumat murid yang terdapat dalam APDM adalah biodata peribadi, kehadiran, bantuan, prestasi akademik dan sebagainya. APDM juga digunakan untuk mengisi Sistem Analisis Peperiksaan…

 • SPS Yik Ewaris

  SPS Yik Ewaris

  SPS YIK Ewaris adalah singkatan untuk Sistem Pengurusan Sekolah Yayasan Islam Kelantan. Ia adalah sebuah sistem yang membolehkan pengguna untuk menguruskan maklumat sekolah, pelajar, ibu bapa dan guru yang berada di bawah Yayasan Islam Kelantan. Anda boleh login ke sistem jika anda adalah seorang waris. Fungsi utama sistem SPS YIK membolehkan pengguna untuk melakukan pelbagai…

 • eSPKWS Login: Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah KPM

  eSPKWS Login: Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah KPM

  eSPKWS ialah Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk menguruskan urusan kewangan dan perakaunan sekolah secara berasaskan komputer. Sistem ini membolehkan pengguna untuk membuat transaksi, penyata kewangan, penyata penyesuaian bank, penyelenggaraan buku tunai dan lain-lain. Anda perlu mempunyai ID Pengguna dan Kata Laluan yang sah untuk mengakses sistem ini.…