Project Description

Masyarakat Chitti di Melaka adalah salah satu lagi kelompok minoriti yang dilahir daripada perkahwinan campur antara pedagang India dan masyarakat setempat. Masyarakat Chitti mmepunyai budaya hidup seperti masyrakat Melayu dari segi makanan dan pakaian, walaubagaimanapun agama yang dianuti adalah agama hindu.
Seperti masyarakat Baba Nyonya, masyarakat Chitti juga mewarisi tarian seperti masyarakat Baba Nyonya iaitu;

 


i) Joget
ii) Joget Sapu Tangan
iii) Tarian Payung
iv) Tarian Ponggal
v) Tarian Kolatham (Stick)

 

Tarian-tarian ini masih diwarisi sehingga kini oleh masyarakat Chitti di Kg Gajah Berang, Melaka

MAKLUMAT LANJUT SILA HUBUNGI :


Puan Kandamah A/P V.K Pillay
Kumpulan Kesenian Chitti,
Kg Gajah Berang, Melaka
Tel : 06- 3352815 / 013-2108883